Super User

Super User

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ #
กองพันทหารราบที่​ 2​ กรมทหารราบที่​ 16 ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดทำการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโดยนำประชาชนในพื้นที่​อำเภอพนมไพร​ จังหวัดร้อยเอ็ด​ มีจำนวน​ 100​ คน​ มาฝึกเพื่อให้จิตอาสามีความเข้มแข็งและฝึกทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีหัวข้อการฝึกดังนี้
-การใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได
-การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง

พัน.ร.12 โดย พ.ท.ยุทธพล บิดร รอง ผบ.พัน.ร.12 ร่วมกับ สมาคมฟื้นฟูคนพิการ อ.กันทรลักษ์, ชมรมคนพิการ อ.บุญฑริก, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมซ่อม/สร้างบ้านพอเพียงให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นายหนุจร โสดามรรค บ้านเลขที่ 245 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 695 ของโครงการที่สร้างในประเทศไทย และเป็นหลังที่ 18 ที่สร้างในพื้นที่เขต อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองพันทหารราบที่12
#ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ความดีเพื่อผู้พิการและด้อยโอกาส
#จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
#รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกัน

พล.ร.2 รอ.โดย ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินโครงการ “Army Delivery " นำพืชผักสวนครัว ที่หน่วยดำเนินการปลูก มีความเจริญเติบโตพอในการบริโภคจึงได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน40 ชุดในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย​จักพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อcovid-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สร้างการรับรู้ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา

กองพลทหารม้าที่ 3 ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 3 และชุดขุนศึก 23 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการ “อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” น้อมนำศาสตร์พระราชชามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการอบรมระยะสั้นวิธีการทำยาหม่องเสล็ดพังพอน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ชึ่งมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่มีความสนใจ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเตาไห หมู่ 1 ,บ้านทรายงาม หมู่ 2 และบ้านทรายเงิน หมู่ 3 ทั้งนี้ยังได้แนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และวิธีการปฏิบัติตัวในรูปแบบใหม่ คือ "Newnormal" การอยู่ร่วมกันในชุมชน พร้อมทั้งจัดชุดหมอเดินเท้าติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 คน คือ นายบุญ มาทา อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 5 บ้านทรายทอง อาการป่วยเป็นหอบหืด ,โรคมะเร็ง และนายโฮม ภูผิวเมฆ อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 บ้านทรายเงิน อาการป่วยเกิดจากได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกส่วนคอเสื่อม ขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง มีแผลกดทับที่กระดูกก้นกบร่วมด้วย ปัจจุบันสาธารณสุขตำบลได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมุนเวียนเข้าให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

“ให้เลือดเพื่อต่อชีวิต”
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21
เนื่องจากได้รับประสานจากผู้นำชุมชน บ้านพนมดิน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ว่ามีประชาชนในพื้นที่ ป่วยเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งมีอาการเสียเลือดมากต้องการความช่วยเหลือ มีจำนวน 2 ราย คือ
1. นาย พร้อม จันทุภา อายุ 82 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจและรีดสีดวงทวารเรื้อรัง ถ่ายเป็นเลือดจำนวนมาก
2. ร้อยตรี คมสันต์ ตะลาโส สัสดี มณฑลทหารบกที่ 26 อายุ 35 ปี อดีตทหารกองประจำการ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ผลัดที่ 1/50 เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูก
จึงได้จัดกำลังพลเข้าบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทันท่วงที ซึ่งทางครอบครัวของผู้ป่วยมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และขอขอบคุณหน่วยทหารที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
#กองกำลังสุรนารี

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ซ่อมรถโยกให้ใหม่มอบน้ำใจเล็กๆแต่งดงามที่สุดให้ “นายปาน หมื่นโยชน์” ชายชราผู้ที่มี “หัวใจเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสุดชีวิตและหัวใจ”
________ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ซ่อมรถโยกมอบน้ำใจเล็กๆแต่งดงามที่สุดให้ “นายปาน หมื่นโยชน์” ชายชราผู้ที่มี “หัวใจเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสุดชีวิตและหัวใจ” ปัจจุบันอายุ 89 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 111 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตะคอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นักต่อสู้ชีวิต เมื่อครั้งหนึ่งได้เดินทางโดยรถสามล้อผู้พิการ ออกเดินทางจากบ้าน ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาเมื่อ 4 ปีก่อน "ลุงปาน" โยกรถ 350 ก.ม. มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความอาลัย ต่อ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมถวายบังคมในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย ตามความตั้งใจเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันสืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลุงปานค่อนค้างยากลำบากมาก จึงได้ขับรถโยกสามล้อคู่ชีวิตเข้ามาที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ซึ่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 และทาง พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ได้เดินทางเข้าให้การช่วยเหลือภายเป็นข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ (50 กก.) พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง และรับทราบปัญหาและความต้องการจากนายปานฯ คืออยากให้หน่วยซ่อมรถโยกให้ใหม่เนื่องจากคันเก่าชำรุดทรุดโทรมมากโดยทาง ผบ.ฉก.ทพ.26 รับดำเนินการให้เพื่อเป็นการให้กับผู้ที่มีโอกาสน้อยทางสังคมให้ได้มีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งด้วยแสงแห่งความหวังให้ผู้ยากไร้ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “ละหานทรายโมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้ และแบ่งปันน้ำใจ เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
________พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) 26 กล่าวว่าการมอบน้ำใจเล็กๆ “นายปาน หมื่นโยชน์” ชายชราผู้ที่มี “ หัวใจเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสุดชีวิตและหัวใจ ” สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลุงปานค่อนค้างยากลำบากมาก จึงได้ขับรถโยกสามล้อคู่ชีวิตเข้ามาที่ ฉก.ทพ.26 เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยในการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและได้สอบถามข้อมูลจึงทราบว่า ลุงปานได้มีครอบครัวและ มีบุตร จำนวน 6 คน และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้น ปัจจุบันนายปานฯ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น รวมถึงปัจจุบันได้รับการซ่อมรถโยกให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนายปานฯ กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้ว ทำให้ชีวิตขวัญและกำลังใจดีขึ้น สร้างครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง ให้กลับมามีความสุขแบบพร้อมหน้าพร้อมตาดังเช่นในอดีต การดำเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กับผู้ที่มีโอกาสน้อยทางสังคมให้ได้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งด้วยแสงแห่งความหวังขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “ละหานทรายโมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้ และแบ่งปันน้ำใจ เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
________นายปาน หมื่นโยชน์ กล่าวว่า ในวันที่ตัวเองโยกรถเพื่อขอความช่วยเหลือจาก ฉก.ทพ.26 กำลังพลของหน่วยเห็นจึงรีบทำการเข้าช่วยเหลือทันทีตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าจนนำเข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือ และทาง ผบ.ฉก.ทพ.26 ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้การช่วยเหลือด้วยตัวเอง พร้อมได้ทำการซ่อมรถโยกให้ใหม่ เสมือนตัวเองได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ขอบพระคุณ พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ที่มีน้ำใจให้ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างและภาคภูมิใจที่สุดที่ตนเองได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเสมือนว่าตัวเองเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน รู้สึกอบอุ่นใจมากที่สุดในชีวิต อาจจะเป็นกำลังใจเพียงเล็กน้อยที่มอบให้แต่กลับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวัง เป็นพลังแห่งการให้และแบ่งปันต้นแบบต่อไปในอนาคตให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

หารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 หน่วย ร.8 พัน.1 จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน โดยการร่วมกันทำความสะอาด ถนน บริเวณย่านการค้า ตลาดชุมชน และลานกีฬา บ.ขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

#กองทัพภาคที่2
#กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่8
#กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8
#ARMYSTRONG
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

“ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา “

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ เดินทางเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดราชบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร์ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง,อำเภอบ้านคา และพื้นที่ตอนในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 118 คน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร์ผู้ยากไร้ ที่ถูกผลกระทบการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19

ชุ่มฉ่ำหัวใจ ทหารไทยมาช่วยแล้ว!!

ทหารช่าง จากกองพันทหารช่าง เครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง พร้อมกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่นำรถยนต์บรรทุกน้ำ เข้าแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ พื้นที่ตำบลหินกอง หมู่ 10 อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยได้แจกจ่ายน้ำรวม จำนวน 12,000 ลิตร
#ทหารช่วยภัยแล้ง #ทหาร

ทหารพราน 44 ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการ “ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์” และจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4403 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกะพ้อ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำศาสนา, บัณฑิตอาสา และมวลชนญาลันนันบารู ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการ “ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์” สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสายใหม่ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนตาดีกานูรูซซารีฟ บ้านตะโละดือรามัน หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4406 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งยางแดง, ผู้นำหมู่บ้าน, บัณฑิตอาสา และมวลชนญาลันนันบารู จัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน และโทษภัยของยาเสพติดให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจ ณ บ้านบือจะ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ในส่วนของ กองร้อยทหารพรานที่ 4413 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งยางแดง, ผู้นำหมู่บ้าน, บัณฑิตอาสา และมวลชนญาลันนันบารู เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง โดยการขับเคลื่อนนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อพัฒนาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดี สร้างสภาวะเกื้อกูลที่ดีต่อกัน ปลูกฝังการเรียนรู้โทษภัยยาเสพติด ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ บ้านละอาร์ หมู่ที่ 6 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Page 3 of 170
2.png5.png2.png5.png4.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click