Super User

Super User

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3105 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน, สำนักสงฆ์ และรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันประจำหมู่บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จว.พะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับศุลกากรแม่สาย นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค ไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่มีฐานะยากจน, ยากไร้, ผู้ป่วยติดเตียง, คนพิการ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ คุณกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรแม่สาย และคณะฯ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค (ข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม, หน้ากากอนามัย และยาสามัญประจำบ้าน) ไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่มีฐานะยากจน, ยากไร้, ผู้ป่วยติดเตียง, คนพิการ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ บ.สันธาตุ และ บ.สันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จว.เชียงราย มีผู้ได้รับการให้ช่วยเหลือ จำนวน 10 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อ.แม่สาย, สภ.เกาะช้าง, อบต.เกาะช้าง, อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน (หลังคาบ้าน, ห้องครัว, ห้องน้ำ) ให้กับ นางอำนวย ชุ่มมงคล อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 130/3 บ.สันนา หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.เชียงราย ปัจจุบันดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

 

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับน้องๆนักเรียน ต้อนรับเปิดเทอม วิถีใหม่ New Normal” ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ นอกจากนี้ กำลังพลกองร้อยป่าภูเขา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนราชพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส และ หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะตอ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดกำลังทหารพรานหญิงทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยที่ผ่านมาได้แจกจ่ายไปแล้วกว่า 10,000 ชิ้น รวมทั้งยังได้แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จะคลี่คลาย หากแต่ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ การ์ดไม่ตก เพื่อป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนซึ่งหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีกำหนดเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy school “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 48 จึงได้เร่งจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมออกแจกจ่ายให้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 อีกด้วย

 

หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 ลงพื้นที่ให้ความช่วยหลือประชาชนที่มีความยากลำบากด้วยการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับ นางสาวซาวินา เด็นมานิ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (หมู่บ้านสันติสุข) โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารราบที่ 2533 ได้ดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมแซมประมาณ 30,000 บาท

ทบ.เตือนเหลืออีก 10 วัน ให้รีบไปแก้ไขหมายเรียก เพื่อเข้ารับตรวจเลือกทหารปีนี้ ส่วนใครพร้อมก็สมัครเป็นทหารได้เลย

กองทัพบกขอแจ้งเตือนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี2563 นี้ ให้รีบไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการ ซึ่งกำหนดไว้ในระหว่าง 26 มิถุนายนถึง 22 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยเหลือเวลาอีก 10 วันเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ในการที่ทหารกองเกินจะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ เพื่อขอแก้ไขหมายเรียกเดิม
ทั้งนี้การไปยื่นแก้ไขหมายเรียกเดิม จะทำให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ได้ทราบข้อมูลใหม่ว่าตนเองจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในวันที่และสถานที่ใด รวมทั้งเจ้าตัวจะได้ไปยืนยันสิทธิเช่น การขอใช้สิทธิผ่อนผันต่อ ,การแจ้งขอสละสิทธิ์ผ่อนผันที่เคยใช้สิทธิ์ไว้เมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ,การขอสมัครเป็นทหาร , แจ้งขอเข้ารับการตรวจเลือกทหารโดยการจับสลากใบดำใบแดง เป็นต้น
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มายื่นแก้ไขหมายเรียกกลับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ไปยื่นแก้ไขหมายเรียก
กองทัพบกจึงขอแจ้งเตือนให้รีบไปดำเนินการ ทั้งนี้หากไม่สะดวกไปยื่นแจ้งด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปดำเนินการแทนได้ พร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หมายเรียกเดิม(แบบ สด.35) หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารกองประจำการก็สามารถยื่นสมัครได้ในวันที่ไปติดต่อขอแก้ไขหมายเรียกได้เลย ทั้งนี้ถ้ายื่นสมัครเป็นทหารในช่วงที่มาแก้ไขหมายเรียกจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษถึง 15% ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการ
......12 กค.63

 

ส่งความห่วงใย ใส่ใจในการดูแล...
ครูหมวกแดงส่งมอบ "ตู้ยาเพื่อน้อง จังหวัดชายแดนภาคใต้ " ในพื้นที่ปัตตานี 
หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ส่งมอบมอบยาและเวชภัณฑ์ และอธิบายแนะนำการใช้ยาให้กับ โรงเรียนบ้านท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ ตู้ยาเพื่อน้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

 {gallery}2020/07/12/gal11{/gallery}

ส่งความห่วงใย ใส่ใจในการดูแล...
ครูหมวกแดงส่งมอบ "ตู้ยาเพื่อน้อง จังหวัดชายแดนภาคใต้ " ในพื้นที่ปัตตานี 
หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ส่งมอบมอบยาและเวชภัณฑ์ และอธิบายแนะนำการใช้ยาให้กับ โรงเรียนบ้านท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ ตู้ยาเพื่อน้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

 

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพล เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ห้วงระหว่างวันที่ 7-16 ก.ค.63 โดยจะนำผลที่ได้จากการฝึกศึกษาดูงานฯ มาดำเนินงานภายในโครงการทหารพันธุ์ดี ร.16 พัน.1 และขยายผลไปสู่ทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็น โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์ในการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชหลาหลายสายพันธุ์ ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชน สามารถนำไปเพาะปลูกภายในครัวเรือนและเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกรุ่นต่อๆไปได้ เป็นการวางรากฐานและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศไทยในอนาคต

 

เมื่อ 11 ก.ค. 63, 0900 พล.ต. สมชาย. ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 ได้จัดกำลังพล มทบ.38 และหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. จำนวน 50 นาย (มทบ.38, ม.2 พัน.10, ม.2 พัน.15) ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมจำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จว.น.น. เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 

Page 4 of 170
2.png5.png2.png8.png1.png8.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click