Super User

Super User

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 0830 น. กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการ 5 ด้าน
1. การประสานความร่วมมือไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น(TBC)
2. การสกัดกั้นตามช่องทางตามแนวชายแดน โดย การเพิ่มกำลังทหาร 25 ชป.,เพิ่มรั้วรวดหนาม 8 จุด ,และการ ลว.ด้วยโดรน และติดตั้งกล้อง CCTVเพิ่มเติม
3. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บนเส้นทางหลัก/เส้นทางรอง
4. การปิดล้อมตรวจค้นแหล่งหลบซ่อน/พักพิง
5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับนายอำเภอแม่สาย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน แถลงการปฏิบัติและร่วมกันวางแนวลวดหนาม และสร้างเครือข่ายแนวร่วม ในการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลในหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ

เมื่อ 9 ก.ค 63 หน่วยได้รับการประสานจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ว่ามีผู้ป่วยต้องนำส่งทางเฮลิคอปเตอร์ จาก รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 จึงได้สั่งการให้ พันตรี ชุมพล อินตา เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 จัดนายสิบพยาบาล และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์ Sky Doctor ซึ่งได้เดินทางมากับเฮลิคอปเตอร์ 212 โดยมารับผู้ป่วยที่ กรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ ทราบชื่อผู้ป่วยคือ นาย ประภาส อักษรเจริญ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน โดยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 1 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล จากนั้นได้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมากขึ้น มีเหงื่อออก ตัวเย็น เจ็บจุกบริเวณลิ้นปี่ ทีมแพทย์จึงได้เห็นควรส่งตัวผู้ป่วยดังกล่าว เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ 212 เพื่อนำส่งไปรักษาตัวต่อที่ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ต่อไป

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 ป.4 พัน.104 ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ (หลักสูตรการเลี้ยงกบนา) รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

กองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดอรัญญิก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่วัดอรัญญิก และนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิก ร่วมกิจกรรมด้วย

“ที่ไหนเดือดร้อน เราพร้อมช่วยเหลือทันที”
ศบภ.มทบ.33 โดย ป.พัน.7 พล.ร.7 ร่วมกับ จนท. ตำรวจ, หน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่น, อช.แม่ตระไคร้, บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 118 และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณห้วยแม่หวาน ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย กม. ที่ 31, 32 สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเป็นปกติ ไม่มีฝนตกลงในพื้นที่ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและโคลนดินที่น้ำพัดเข้าภายในบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ 20 หลัง

เมื่อ 9 ก.ค.63 เวลา 09.00-18.30 น. พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ทพ.33 ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.โชคชัย ขวัญพิชิต รอง.ผอ.ศอชต. และคณะ พร้อมกันนี้ได้จัดกำลังพล ชป.กร. จาก ร้อย.ทพ.ฯ, ชป.กร.มว.ทพ.หญิง 33 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา, อสม. และประชาชนจิตอาสา เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ และได้มอบรถวีลแชร์, สามล้อโยก ให้กับผู้พิการที่มีฐานะยากจน ที่พักอาศัยใน อ.บันนังสตา และ อ.กรงปินัง จำนวนทั้งสิ้น 16 คัน ดังนี้ 1. นางกรือสง กูนิง บ้านเลขที่ 238 หมู่ 3 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
2. นางแวลีเมาะ อาซัน บ้านเลขที่ 77 หมู่ 1 ต.วัด อ.ยะรัง จว.ป.น.
3. ด.ญ.ปัทมา มะแซ บ้านเลขที่ 77 หมู่ 6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
4. นางแยนะ อุเซ็ง บ้านเลขที่ 165/4 หมู่ 8 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
5. นายดือราแม ราแดง บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 7 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ย.ล
6. นายมาหะมะ บาราเฮ็ง บ้านเลขที่ 71 หมู่ 10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
7. นายมะยะโกะ ตาสา บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
8. นายอาแซ เจ๊ะเล๊าะ บ้านเลขที่ 122 หมู่ 10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
9. นายฟัลดือลี แนลูแล บ้านเลขที่ 1/4 หมู่ 1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
10. นายอัรฟาน แอเสาะหะมะ บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
11. นายหวัง อภิบาลแบ บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
12. นายอับดุลอาชิ วาเด็ง บ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
13. นางพิน ภูมิแก้ว บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
14. นายจำนอง มุมมาลา บ้านเลขที่ 195 หมู่ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
15. นายเฟื่อง รัตนวรรณ์ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
16. นายอารีเป็น ยะยือริ บ้านเลขที่ 47/3 บ.อุเป หมู่ ๙ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จว.ย.ล.

ปลาดุกเนื้อดี...ทำเมนูได้หลากหลาย“หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

หน่วย ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ รับซื้อปลาดุกจากบ่อเลี้ยงปลาของ นายไพรทูล เปียจำปา บ้านเลขที่ 249 ม.8 บ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็น ประชาชนผู้เลี้ยงปลาดุกในชุมชนใกล้หน่วย โดยรับซื้อในจำนวน 20 กิโลกรัม เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับน้องๆพลทหารกองประจำการให้ได้รับประทานอาหารที่มีโปรตีน

ปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการจำหน่ายปลาออกสู่ท้องตลาด และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้เลี้ยงโดยตรง…

#ค่ายมหาศักดิพลเสพ
#กรมทหารราบที่8
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพภาคที่2
#ARMYSTRONG
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับชุมชนดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ คือ นายเกิด ตุ้มหนแย้ม บ้านโคกตะค้อ หมู่ 12 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และ นางสะอาด ขันอาสา บ้านโคกงิ้ว หมู่ 3 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ไม่มีที่พักอาศัยมั่นคง การดำเนินงานก่อสร้างได้งาน ประมาณ 40%

#กองกำลังสุรนารี

กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินโครงการเสาธง 5 นาทีเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนชำแจงแมง ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเสาธงกับคณะครูและนักเรียน พร้อมได้ให้คำแนะนำนักเรียนใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 ศบภ.มทบ.25 จัดชุดช่าง ร่วมกับ อ.จอมพระ, อบต.จอมพระ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านผู้ยากจน ในพื้นที่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จว.ส.ร. เป็นวันที่ 4 สร้างความพึงพอใจให้กับครอบครัวผู้ยากจนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้องที่, ท้องถิ่น และมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสPage 7 of 170
2.png5.png2.png5.png6.png7.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click