กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
     -. เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง(Deep Transcranial Magnetic Stimulation (dTMS))

 

คำสัมภาษณ์ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน
ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองจิตเวชและประสาทวิทยา ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กองจิตเวชและประสาทวิทยา ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ มีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง ( Deep Transcranial Magnetic Stimulation (dTMS) )

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายสรรพาวุธ แบตเตอรี่ ขนาด 24V-85A  สำหรับรถยานเกราะล้อยาง ตระกูล BTR และรถถังหลัก OPLOT 

 

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายสรรพาวุธ จำนวน ๘ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายสรรพาวุธ จำนวน ๘ รายการ คือ
๑. หลอดบรรจุดินนำการระเบิด ๑ (Detonator SQ) 
๒. หลอดบรรจุดินนำระเบิด ๒ (Lead Charge)
๓. หลอดบรรจุดินถ่วงเวลา (Detonator Delay)
๔. ตัวเรือนบรรจุดินขยายการระเบิด (Cup booster)
๕. ครกอัดดินนำการระเบิด ๑
๖. สากอัดดินนำการระเบิด ๑
๗. ครกอัดดินนำการระเบิด ๒
๘. สากอัดดินนำการระเบิด ๒

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ คือ
๑. ชุดเครื่องมือในการกดอัด ชุดหลอดกำเนิดเสียง ลข.ซ้อมขว้าง และอื่นๆ 
๒. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผึ่งดินถ่วงเวลา และดินกำเนิดเสียง  ลข.ซ้อมขว้าง
๓. เครื่องเคล้าดินถ่วงเวลา และดินกำเนิดเสียง ลข.ซ้อมขว้าง
๔. เครื่องประกอบรวมแผงหลอดกำเนิดเสียง ลข.ซ้อมขว้าง แบบ สพ.๕๘ ด้วยความร้อน

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

Page 1 of 33
5.png0.png4.png1.png3.png6.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439