S.M.A.R.T Solider

S.M.A.R.T Solider

Strength : แข็งแกร่งทั้งกายใจ

Mission First : ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด

Agility : เฉียบขาด ฉลาด คล่องแคล่ว

Readiness : พร้อมทุกสถานการณ์

Teamwork : รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0735516