อายุการใช้งาน สป.สาย ส. และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
 
 
 
 
 
 
 
 
สป. สาย ส.
สป. สาย พธ.
สป. สาย กส.
สป. สาย ขส.
สป. สาย พ.
สป. สาย วศ.
สป. สาย ยย.
สป. สาย สก.
สป. สาย ช.
 
 
 
หน้าแรก
อายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อม สป.